ارتباط با ما

شماره تماس سرپرست کلینیک : 33442170

شماره نوبت دهی تلفن گویا : 33442406

شماره تماس نگهبانی : 33442446

آدرس : زاهدان - بلوار شهید رجائی - بلوار ابوذر - روبروی رجائی 14 - جنب مرکز بهداشت حضرت ابوالفضل

 


محتوای مرتبط